ขนาดสินค้า: 8/10 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม

น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง

ปลาทูแขกขาว (Round Scad)