ขนาดสินค้า: 2/4, 4/6 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม

น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง

ปลาตาโต (Big Eye Round Scad)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon