ขนาดสินค้า: 500 กรัม ขึ้นไป

น้ำหนัก: 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง (ถุงย่อยในลัง หนักถุงละ 10 กิโลกรัม)

คอหมึกยักษ์ (Giant Squid Neck)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon