ขนาดสินค้า: 50/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200 UP

น้ำหนัก: 12 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง (ถุงเล็กในลัง มีน้ำหนัก 4 กิโลกรัม)

ปูม้า (Blue Swimming Crab)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon