ขนาดสินค้า: 12-15, 15-20 เซนติเมตร ต่อ 1 ตัว

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัมต่อ 1 กระสอบ

ปลาหมึกแห้ง (Dried Black Squid)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon