น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง (ถุงเล็กในลัง มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)

ปลาหมึกบั้ง (Flower Squid)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon