น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง (ถุงเล็กในลัง มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)

ปลาหมึกบั้ง (Flower Squid)