ขนาดสินค้า: เนื้อปลา Fillet 170- 220 กรัม ต่อ 1 ชิ้น/ เนื้อปลาหั่นชิ้น Portion 20-30 กรัม ต่อ 1 ชิ้น

น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง (ถุงเล็กในลัง มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)

ปลาดอลี่ (Pangasius)

    © 2012 by Fatima Seafood Product Co., LTD.

    • Facebook Social Icon
    • Grey Twitter Icon
    • Grey Instagram Icon